หมวดหมู่น่าสนใจ

บทความล่าสุด

 • thumbnail

  ชุดพระเหรียญโชคลาภ ปี2558

  ชุดพระเหรียญโชคลาภ ปี2558, พระโชคลาภปี58, บูชาได้โชค ได้ลาภ ปี2558, วัดพลับ, คณะ5

 • thumbnail

  เหรียญพระสีวลี

  เหรียญพระสีวลี, เหรียญโลหะพระสีวลี, คณะ5 วัดราชสิทธาราม

 • thumbnail

  งานพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตา วันที่ 14 ธันวาคม 2557

  งานพุทธาภิเษกพระพุทธเมตตา วันที่ 14 ธันวาคม 2557 ณ.คณะ5วัดราชสิทธาราม โดยพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี

 • thumbnail

  งานพุทธาภิเษก เหรียญพระสีวลี คณะ 5 วัดราชสิทธาราม

  งานพุทธาภิเษกเหรียญพระสีวลี วันที่ 29 พฤษจิกายน 2557 ณ.คณะ5วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ)

 • thumbnail

  เลือกของทำบุญอย่างไรให้เหมาะสม

  การทำบุญ เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานานโดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น วันพระ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา แต่รู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ทำบุญไปนั้นได้ใช้ประโยชน์มากน

 • บทสวดมนต์แผ่เมตตาพรหมวิหารสี่

  thumbnail

  เขียนเมื่อ 2014-11-07 15:03:57

  7445 ครั้ง


  บทสวดมนต์แผ่เมตตาพรหมวิหารสี่

              พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรมสำหรับทุกคน เป็นหลักธรรมประจำใจที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ ซึ่งคนทั่วไปมักจะคุ้นเคยกันในชื่อเรียกที่ว่า "พรหมวิหารสี่" ได้แก่

              เมตตา ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข
              กรุณา ความปราถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
              มุทิตา ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
              อุเบกขา การรู้จักวางเฉย


  ซึ่งบทการแผ่เมตตาทั้ง 4 บท มีดังนี้

  บทเมตตา

              สัพเพ สัตตา  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น
              อะเวรา โหนตุ  จงเป็นผู้ไม่มีเวรแก่กันและกันเถิด
              อัพยาปัชฌา โหนตุ  จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
              อะนีฆา โหนตุ  จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กาย ทุกข์ใจเถิด
              สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ  จงเป็นผู้มีสุข พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

  บทกรุณา

              สัพเพ สัตตา  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น
              สัพพะทุกขา ปะมุจจันตุ  จงพ้นจากทุกข์เถิด

  บทมุทิตา

              สัพเพ สัตตา  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น
              มา ลัทธะสัมปัตติโต วิมุจจันตุ  จงอย่าไปปราศจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิด

  บทอุเบกขา

              สัพเพ สัตตา  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทั้งสิ้น
              กัมมัสสะกา  เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน
              กัมมะทายาทา  เป็นผู้รับผลของกรรม
              กัมมะโยนิ  เป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิด
              กัมมะพันธุ  เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
              กัมมะปะฏิสะระณา  เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
              ยัง กัมมัง กะริสสันติ  กระทำกรรมอันใดไว้
              กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา  ดีหรือชั่ว
              ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ  จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น


  ขอบคุณข้อมูลจาก Horonumber

  เเสดงความคิดเห็น

  บทความที่เกี่ยวข้อง

  thumbnail
  งานพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตา วันท...

  งานพุทธาภิเษกพระพุทธเมตตา วันที่ 14 ธันวาคม 2557 ณ.คณะ5วัดราชสิทธาราม โดยพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี

  thumbnail
  เลือกของทำบุญอย่างไรให้เหมาะสม

  การทำบุญ เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานานโดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น วันพระ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา แต่รู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ทำบุญไปนั้นได้ใช้ประโยชน์มากน

  thumbnail
  พระประจำวันเกิดทั้ง 8 และประวัติ...

  เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า ประชากรร้อยละ 95 ของประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ซึ่งถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติ ทั้งนี้ นอกจากพระประธานที่พุทธศาสนิกช

  thumbnail
  พระโบราณกับการความอุทิศตน ด้วยก...

  การรักษาศพหรือการทำมัมมี่ของคนที่ตายแล้วก็ว่าน่าทึ่งแล้ว แต่การทำมัมมี่ตัวเองทั้งๆ ที่ ยังไม่ตาย น่าทึ่งมากยิ่งกว่า ซึ่งอยากจะบอกว่า กระบวนการทำมัมมี่