หมวดหมู่

บทความล่าสุด

 • thumbnail

  ชุดพระเหรียญโชคลาภ ปี2558

  ชุดพระเหรียญโชคลาภ ปี2558, พระโชคลาภปี58, บูชาได้โชค ได้ลาภ ปี2558, วัดพลับ, คณะ5

 • thumbnail

  เหรียญพระสีวลี

  เหรียญพระสีวลี, เหรียญโลหะพระสีวลี, คณะ5 วัดราชสิทธาราม

 • thumbnail

  งานพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตา วันที่ 14 ธันวาคม 2557

  งานพุทธาภิเษกพระพุทธเมตตา วันที่ 14 ธันวาคม 2557 ณ.คณะ5วัดราชสิทธาราม โดยพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี

 • thumbnail

  งานพุทธาภิเษก เหรียญพระสีวลี คณะ 5 วัดราชสิทธาราม

  งานพุทธาภิเษกเหรียญพระสีวลี วันที่ 29 พฤษจิกายน 2557 ณ.คณะ5วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ)

 • thumbnail

  เลือกของทำบุญอย่างไรให้เหมาะสม

  การทำบุญ เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานานโดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น วันพระ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา แต่รู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ทำบุญไปนั้นได้ใช้ประโยชน์มากน

 • บทความต่างๆ


  พบบทความ 42 รายการ

  thumbnail
  พระพุทธรูปปางต่างๆ (ตอน 1)

  พระพุทธรูปปางต่างๆ ที่เราพบเห็นกันอยู่คุณเคยรู้หรือไม่ว่าพระพุทธรูปแต่ละองค์มีที่มาอย่างไรและมีรูปลักษณะอย่างไร เรามีเรื่องราวน่ารู้เหล่านั้นมาฝากกันค

  thumbnail
  คนตายแล้ว..ไปเกิดใหม่ได้อย่างไร

  กรรม ที่กระทำในชาตินี้ไปแสดงผลในชาติหน้าได้อย่างไร? มีนักปราชญ์ราชบัญฑิตย หรือศาสดา หลายท่าน ได้พยายามคิดค้นว่าคนตายสูญไปเลย หรือคนตายแล้วไปเกิดได้อีก

  thumbnail
  ใกล้ตาย จึงนึกถึงพระ มีทุกข์ มาถึงจึงนึกถึงพระศาสนา

  บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้น เมื่อไม่มีทุกข์มาถึงตัว มักไม่เห็นคุณพระศาสนา มัวเมาประมาท ปล่อยกายปล่อยใจ ให้ประพฤติทุจริตผิดศีลธรรมอยู่เป็นประจำนิสัย เห็นผิด

  thumbnail
  ปมชวนถก กะเทย บวชพระได้หรือไม่ ?

  มีการประชุมที่ ม.ธรรมศาสตร์ และถกกันถึงประเด็น กะเทย บวชพระได้หรือไม่ ? ซึ่งนักวิชาการด้านพุทธศาสนาระบุ ศาสนาพุทธไม่ควรกีดกันกะเทยออกจากศาสนา ย้ำ หากไ

  thumbnail
  ใส่บาตร หรือ ตักบาตร ???

  การทำบุญ หลายครั้ง ชาวพุทธอย่างเรา ก็แอบสงสัยว่าเวลาที่จะทำบุญ เราควรที่จะใช้ คำว่า ใส่บาตร หรือ ตักบาตร เพราะบางครั้งก็กลัวที่จะพูดออกไป แบบผิดๆ ซึ

  thumbnail
  ติดคดี บวชได้ไหม

  สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะมาอยู่ในสมณเพศ การหละหลวมในการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะมาบวชให้คนท

  thumbnail
  ปลดกรรมจะได้ผล ต้องสำนึก รู้ผิดว่าเราเองเป็นผู้สร้าง...กรรม

  ในโลกนี้ไม่มีใครเคยทำแต่กรรมดีไม่เคยทำกรรมชั่ว ไม่มีใครเคยเลยทำแต่กรรมชั่วไม่เคยทำกรรมดี

  thumbnail
  การสาธยายธรรม (การสวดมนต์) ตามพุทธบัญญัติ

  การสาธยายธรรม ใครจะสาธยายธรรมบทใดก็ได้ที่เป็นธรรมจากพระโอษฐ์ของพระตถาคต ก็จักเป็นประโยชน์กับเราทั้งสิ้นเพราะการสวดแบบนี้สวดเพื่อให้รู้ถึงบทธรรมที่พระอ

  thumbnail
  เรื่องเล่า...ผลกรรมจากการทำแท้งถึง 4 ครั้ง

  หากใครที่คิดจะทำแท้ง หรือเคยผ่านประสบการณ์การทำแท้งมา ขอแนะนำให้ทุกท่านมาอ่านประสบการณ์การทำแท้งของหญิงสาวคนหนึ่งที่ผ่านการทำแท้งมาถึง 4 ครั้ง

  thumbnail
  ความเชื่อเรื่อง....กรรมเก่า

  มีความเชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาล้วนมีกรรมติดตัว แต่จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเป็นอีกเรื่องหนึ่ง...

  thumbnail
  ความอัศจรรย์ของจิตมนุษย์

  ในจำนวนสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวง ที่อุบัติขึ้นมาบนโลกใบนี้ มีเพียงมนุษย์เท่านั้น ที่มีความสามารถพิเศษทางจิต กล่าวคือสามารถอบรมและพัฒนาจิตอันเป็นนามธร

  thumbnail
  เหตุใดเทวดาตายแล้วจึงอยากเกิดเป็นมนุษย์

  เทวดาเมื่อตายแล้วก็ปรารถนาเกิดเป็นมนุษย์จริงหรือไม่ เพราะมนุษย์เราตายแล้วก็ปรารถนาจะเป็นเทวดากันทั้งนั้น เหตุใดเทวดาจึงปรารถนาเกิดเป็นมนุษย์


  กำลังเเสดงหน้า 2 ทั้งหมด 4 หน้า