หมวดหมู่น่าสนใจ

บทความล่าสุด

 • thumbnail

  ชุดพระเหรียญโชคลาภ ปี2558

  ชุดพระเหรียญโชคลาภ ปี2558, พระโชคลาภปี58, บูชาได้โชค ได้ลาภ ปี2558, วัดพลับ, คณะ5

 • thumbnail

  เหรียญพระสีวลี

  เหรียญพระสีวลี, เหรียญโลหะพระสีวลี, คณะ5 วัดราชสิทธาราม

 • thumbnail

  งานพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตา วันที่ 14 ธันวาคม 2557

  งานพุทธาภิเษกพระพุทธเมตตา วันที่ 14 ธันวาคม 2557 ณ.คณะ5วัดราชสิทธาราม โดยพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี

 • thumbnail

  งานพุทธาภิเษก เหรียญพระสีวลี คณะ 5 วัดราชสิทธาราม

  งานพุทธาภิเษกเหรียญพระสีวลี วันที่ 29 พฤษจิกายน 2557 ณ.คณะ5วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ)

 • thumbnail

  เลือกของทำบุญอย่างไรให้เหมาะสม

  การทำบุญ เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานานโดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น วันพระ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา แต่รู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ทำบุญไปนั้นได้ใช้ประโยชน์มากน

 • พระครูสังวรสมาธิวัตร หลวงปู่แป๊ะ

  thumbnail

  เขียนเมื่อ 2014-09-28 07:47:16

  3413 ครั้ง


  พระครูสังวรสมาธิวัตร ( หลวงปู่แป๊ะ )


   

                   พระครูสังวรสมาธิวัตร มีนามเดิมว่า แป๊ะ สีเนื้อขาว สันฐานสันทัด ตำหนิใฝ่  ที่ริมฝีปากบนข้างซ้าย อาชีพกสิกรรม บิดาชื่อนายจิ๋ว มารดาชื่อนางฉิม  เกิดเมื่อวันศุกร์แรม ๕ค่ำ เดือน๒ ปีมะเส็งตรงกับวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๔๑๒ ตำบลโตนด กิ่งอำเภอคิรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นบุตรคนที่ ๓ ใน ๖ คนบรรพชาอุปสมบท ณ.วัดกงไกรลาศ สุโขทัย วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ อายุ ๒๑ ปี

                   พระอธิการบุญ วัดกงไกรลาศ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์จ้อย วัดวาลุการามเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์นวมวัดทุ่งหลวง เป็นพระอนุสาวนาจารย์สำเร็จยัติจตุถกรรมวาจา เมื่อเวลา ๑๙.๑๓ น.  ได้ฉายา  นามว่า "ธัมมสาโร

                   ย้ายมาอยู่   วัดราชสิทธารามเมื่อ ร.ศ. ๑๑๔   ปีวอก พ.ศ. ๒๔๓๘  เนื่องจากท่านรุกขมูลมาจาก เมืองสุโขทัย มาพบกับท่าน เจ้าคุณพระสังวรานุวงศ์เถร (ชุ่ม) ครั้งเป็นพระปลัด  พบพระสังวรานุวงศ์เถร (ชุ่ม)  ที่ป่าเมืองนครสวรรค์ เห็นคุณธรรมอื่นๆของท่าน จึงเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระกรรมฐานมัชฌิมา  แบบลำดับ  ของสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน)  จึงได้ย้ายเข้ามาปฏิบัติพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ณ.วัดราชสิทธาราม  กับพระสังวรานุวงศ์เถร (เอี่ยม) อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  ของวัดราชสิทธารามในเวลานั้นต่อมาได้ ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ต่อจากท่านเจ้าคุณพระสังวรานุวงศ์เถร (ชุ่ม) ได้ออกรุกข์มูลไปกับพระสังวรานุวงศ์เถร (ชุ่ม) เป็นประจำทุกปี ท่านได้ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับนี้มาตลอดระยะ ๒๐ปีก็สมปารถณา ที่ตั้งใจไว้ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอาจารย์ บอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ของสมเด็จพระสังฆราช สุก ไก่เถื่อน จากท่านเจ้าคุณพระสังวรานุวงศ์เถร (ชุ่ม) เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ (ปีที่พระสังวรานุวงศ์เถรชุ่ม เป็นเจ้าอาวาส)ดังมีสำเนาปรากฏ ดังนี้

               วัดราชสิทธารามวันที่ ๑๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๕๘  ให้พระแป๊ะเป็น พระอาจารย์บอกสมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน แก่พระภิกษุ สามเณร ว่าที่ ถานานุกรมชั้นที่ ๑(พระสังวรานุวงศ์เถร)พ.ศ. ๒๔๕๘ เป็นพระปลัด ของ พระสังวรานุวงศ์เถร(ชุ่ม)

               วัดราชสิทธารามให้พระอาจารย์แป๊ะเป็น พระปลัด ถานานุกรมชั้นที่ ๑ เป็นภาระธุระ สั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในพระอารามโดยสมควร จงเจริญสุขสวัสดิ์ ในพระพุทธศาสนา เทอญตั้ง ณ. วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน( พระสังวรานุวงศ์เถร )

               อีก ๒๓ ปีต่อมา พระปลัดแป๊ะ ได้รับพระราชทานเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษที่ พระครูสังวรสมาธิวัตร เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๑  เมื่ออายุได้ ๖๙ พรรษาและได้รับหน้าที่ เป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ต่อจากพระสังวรานุวงศ์เถร (ชุ่ม)

               ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็น พระคณาจารย์เอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ผู้คนทั้งหลายในสมัยนั้นมักเรียกขานนามท่านว่า ท่านพระครูใหญ่ ต่อมาท่าน ได้รับสืบทอด ไม้เท้าเถาอริยะ สำหรับเบิกไพร ของพระสังวรานุวงศ์เถร (เอี่ยม) โดยได้รับมอบจาก พระสังวรานุวงศ์เถร (ชุ่ม) ผู้เป็นอาจารย์ ศิษย์สำคัญของท่าน คือ ท่านพระปลัดสุพจน์ คณะ ๓ วัดสุทัศน์ ต่อมาเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ที่ พระมงคลเทพโมลี (สุพจน์) พ.ศ. ๒๕๐๐

               วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ มรณะภาพด้วยโรคชราสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะตลอด ๗ วัน เมื่ออายุ ๘๘ ปี ๘ เดือน

               รวม ๖๘ พรรษาพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๐๑(นับเดือนสากล) ณ. เมรุลอยวัดราชสิทธารามพระราชทานเพลิงศพแล้ว คณะศิษยานุศิษย์ได้หล่อรูปเหมือนประดิษฐานไว้ที่มุมเจดีย์หลังพระอุโบสถด้านทิศเหนือ 

   

   

  เเสดงความคิดเห็น

  บทความที่เกี่ยวข้อง

  thumbnail
  พระครูสิทธิสังวร ( หลวงพ่อวีระ ...

  พระครูสิทธิสังวร (หลวงพ่อวีระ ศิษย์ไก่เถื่อน )วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ว.ช วัดราชสิทธาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

  thumbnail
  พระครูปัญญาวุธคุณ หลวงพ่อสำอางค์

  พระครูปัญญาวุธคุณ มีนามเดิมว่า สำอางค์ เกิดวันพฤหัสบดี แรม ๑ ค่ำ เดือนอ้าย ตรงกับวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ บิดาชื่อนายผัน มารดาชื่อ นางปลื้ม สุขมีทร

  thumbnail
  พระครูญาณสิทธิ หลวงปู่เชื้อ

  พระครูญาณสิทธิ (เชื้อ) มีนามเดิมว่า เชย นามสกุล จันทน์ปราณีต และเปลี่ยนเป็น เชื้อ จันทน์ปราณีต ขณะเมื่อเป็นพระถานานุกรม ของพระสังวรานุวงศ์เถร(ชุ่ม)พระ

  thumbnail
  พระครูสังวรสมาธิวัตร หลวงปู่แป๊ะ

  พระครูสังวรสมาธิวัตร มีนามเดิมว่า แป๊ะ สีเนื้อขาว สันฐานสันทัด ตำหนิใฝ่ ที่ริมฝีปากบนข้างซ้าย อาชีพกสิกรรม บิดาชื่อนายจิ๋ว มารดาชื่อนางฉิม เกิดเมื่อ