หมวดหมู่น่าสนใจ

บทความล่าสุด

 • thumbnail

  ชุดพระเหรียญโชคลาภ ปี2558

  ชุดพระเหรียญโชคลาภ ปี2558, พระโชคลาภปี58, บูชาได้โชค ได้ลาภ ปี2558, วัดพลับ, คณะ5

 • thumbnail

  เหรียญพระสีวลี

  เหรียญพระสีวลี, เหรียญโลหะพระสีวลี, คณะ5 วัดราชสิทธาราม

 • thumbnail

  งานพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตา วันที่ 14 ธันวาคม 2557

  งานพุทธาภิเษกพระพุทธเมตตา วันที่ 14 ธันวาคม 2557 ณ.คณะ5วัดราชสิทธาราม โดยพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี

 • thumbnail

  งานพุทธาภิเษก เหรียญพระสีวลี คณะ 5 วัดราชสิทธาราม

  งานพุทธาภิเษกเหรียญพระสีวลี วันที่ 29 พฤษจิกายน 2557 ณ.คณะ5วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ)

 • thumbnail

  เลือกของทำบุญอย่างไรให้เหมาะสม

  การทำบุญ เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานานโดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น วันพระ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา แต่รู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ทำบุญไปนั้นได้ใช้ประโยชน์มากน

 • พระครูสิทธิสังวร ( หลวงพ่อวีระ , หลวงพ่อจิ๋ว )

  thumbnail

  เขียนเมื่อ 2014-09-28 08:09:43

  9415 ครั้ง


  พระครูสิทธิสังวร  ( หลวงพ่อวีระ , หลวงพ่อจิ๋ว )
  อาจารย์ใหญ่กรรมฐานสายมัชฌิมาฯ องค์ปัจจุบัน
   
   
   
  พระครูสิทธิสังวร (หลวงพ่อวีระ ศิษย์ไก่เถื่อน )วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ว.ช
    วัดราชสิทธาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐
   
               บรรพชา - อุปสมบท  
                     พระอุปัชฌาย์ พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ (พระธรรมรัตนวิสุทธิ์) 
                     พระกรรมวาจาจารย์ พระครูไพโรจน์กิจจาทร (วิโรจน์)
                     พระอนุสาสนาจารย์ พระครูประสิทธิวุธคุณ(พระมหาบุญเชิด สุชิโต)
   

               การศึกษาทางโลก 

                     พ.ศ. ๒๕๑๔ จบการศึกษา ป.ว.ช. พนิชยการราชดำเนิน ธนบุรี
   

               การศึกษาพระปริยัติธรรม 

                     พ.ศ. ๒๕๒๘  จบนักธรรมเอก สำนักเรียน วัดราชสิทธาราม
   

              การศึกษาวิปัสสนากัมมัฎฐาน                                                

                     พ.ศ.๒๕๒๖ - ๒๕๒๘ ศึกษาพระกัมมัฎฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ของ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไก่เถื่อน)
   

               ปริญญากิตติศักดิ์   

                     พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยารามคำแหง
   
   
   
               เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก (วิชาปรัชญา- กัมมัฏฐานมัชฌิมา) ชาวต่างประเทศ มี
   
                      - ดร.โอลิวิเยร์ เดอ แบตง      ประเทศฝรังเศส แห่งสมาคมฝรังเศสปลายบูรพาทิศ
                      - ดร.แคทเธอรีน  นิวส์เวล      ประเทศอังอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน (S.O.A.S)
                      - นายแพทริท วาง                นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ชาวประเทศสิงคโปร์
   
               เป็นที่ปรึกษา คณะผู้ร่วมวิจัย เกี่ยวกับหนังสือพระกรรมฐาน (มัชฌิมา แบบลำดับ)  ของสมเด็จพระสังฆราช สุก ไก่เถื่อน ที่ วัดราชสิทธาราม กับคณะที่ มาจาก มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด แห่งลอนดอน  และให้คำปรึกษา หลังจบปริญญาเอก ประกอบด้วย
   
                     - ดร. แอนครู สกิวตั้น  ผู้จัดการโ ครงการ  หอสมุดโบเดียน มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด
                       ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส  คณะโบราณคดี และศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยคิงคอลเลท แห่งลอนดอน เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาศาสนาพุทธ . ภาษาสันสกฤษ ภาษาบาลี และ และตัวอักษรโบราณ
   
                     - ดร.เคท คอสบี้   ที่ปรึกษาโครงการ  คณะศึกษาเอเชียตะวันออก และอัฟริกา มหาวิทยาลัย ลอนดอน  
                       ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสนาพุทธ  ที่คณะเอเชียตะวันออก และอัฟฟริกาศึกษา  มหาวิทยาลัย ลอนดอน เป็นผู้เชียวชาญการศึกษาศาสนาพุทธ ภาษาสันสกฤษ ภาษาบาลี และตัวอักษรโบราณ โยคะวัชระ (คณะบดี) 
   
                     - ดร.พิบูลย์ ชมพูไพศาล ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสื่อภาษาไทย  หอสมุดโบเดียน มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด เป็นผู้ติดตาม ศึกษาหลังจบปริญญาเอก แผนกศาสนศึกษา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคอกคอลเลท (UCC), ไอร์แลน 
   
                     - ดร.กิลเลี่ยน อีวีสัน   เป็นผู้อำนวยการโครงการ และ ผู้อำนวยการเอเชียตะวันออก หอสมุดโบเดียน มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด เป็นบรรนาธิการห้องสมุดที่อาวุโสสูงสุค ในแผนกเอเชียศึกษา ใน สหราชอณาจักร  
   
                     - โจติกา เคอร์เยิน  ผู้ช่วยโครงการ และผู้ช่วยภาษาฉาน (ไทยใหญ่) หอสมุดโบเดียน  เขาเป็นบรรณรักษ์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ คณะอัฟริกา และเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน กำลังศึกษาปริญญาเอกอยู่ 
   
                     - ลอง สลู   ผู้ช่วยโครงการ หอสมุดโบเดียน เป็นผู้เชียวชาญศาสนาพุทธกัมพูชา  
   
                     - ผู้ช่วยชั่วคราวคนอื่นๆประกอบด้วย เดวิด วาตัน และศาสดาจารย์ฮารอล ฮุนเดียสมหาวิทยาลัยพัสซู เยอรมันนี ทั้งสองท่านทำงานอยู่ที่ห้องสมุด แห่งชาติลาว
   
                     - ห้องสมุดบ๊อดเลียน มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด เชิญพระครูสิทธิสังวรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการค้นคว้าความลับที่ซ่อนอยู่ (ของคัมภีร์โบราณ )โดยดร.แอนดรู สกิวตั้น ผู้จัดกาโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ประกอบด้วย 
   
                     - ดร.แอนดรู สกิวตั่น  ผู้จัดการโครงการค้นคว้าความลับที่ซ่อนอยู่ (ของคัมภีร์โบราณ) 
   
                     - ดร.พิบูลย์ ชมพูไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อภาษาไทย  หอสมุดโบเดียนน มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด 
   
                     - ดร.เคท คอสบี้   ที่ปรึกษาโครงการฯ คณะศึกษาเอเชียตะวันออก และ อัฟริกา  มหาวิทยาลัยลอนดอน 
   
                     - ดร.กิลเลี่ยน อีวีสัน หัวหน้าบรรณารักษ์  หอสมุดโบเดียนมหาวิทยาลัย อ๊อกฟอร์ด

   

               หน้าที่การงาน 

                     พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นพระวินยาธิการ ประจำเขต บางกอกใหญ่
                     พ.ศ. ๒๕๔๐ รักษาการเจ้าคณะ ๕ คณะกัมมัฏฐาน
                     พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะ ๕  คณะกัมมัฏฐาน
                     พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นกรรมการดูแล สร้างหลังคาพระอุโบสถ
                     พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นคณะกรรมการอนุรักษ์และบูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระอุโบสถ วัดราชสิทธาราม

   

               สมณศักดิ์ 

                     พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นพระครูใบฎีกา ถานานุกรม ใน พระราชพิพัฒน์วิริยาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดราชสิทธาราม
                     พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นพระครูสังฆรักษ์ ถานานุกรม ใน พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาส วัดราชสิทธาราม
                     พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุร ที่ พระครูสิทธิสังวร
   

               ผลงานด้านทนุบำรุงพระกัมมัฎฐานมัชฌิมา แบบลำดับ  แบบสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน)                           

                     ๑. สร้างพระรูปเหมือน หุ่นขี้ผึ้ง สมเด็จพระสังฆราช สุก ไก่เถื่อน 
                     ๒. ผดุงฟื้นฟู พระกรรมฐานสมเด็จพระสังฆราช สุก ไก่เถื่อน
                     ๓. จัดสร้างพิพิธภัณฑ์กรรมฐาน สมเด็จพระสังฆราช สุก ไก่เถื่อน 
                     ๔.สร้างสวนปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน)
                     ๕.ทำโครงการคืนป่า และไก่ป่า สู่วัดพลับ
                     ๖.จัดตั้งมูลนิธิ สถาบันปฏิบัติกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ
                     ๗.สร้างพระพุทธมัชฌิมามุนี พระประจำกรรมฐานมัชฌิมา
   
   
   

  เเสดงความคิดเห็น

  บทความที่เกี่ยวข้อง

  thumbnail
  พระครูสิทธิสังวร ( หลวงพ่อวีระ ...

  พระครูสิทธิสังวร (หลวงพ่อวีระ ศิษย์ไก่เถื่อน )วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ว.ช วัดราชสิทธาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

  thumbnail
  พระครูปัญญาวุธคุณ หลวงพ่อสำอางค์

  พระครูปัญญาวุธคุณ มีนามเดิมว่า สำอางค์ เกิดวันพฤหัสบดี แรม ๑ ค่ำ เดือนอ้าย ตรงกับวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ บิดาชื่อนายผัน มารดาชื่อ นางปลื้ม สุขมีทร

  thumbnail
  พระครูญาณสิทธิ หลวงปู่เชื้อ

  พระครูญาณสิทธิ (เชื้อ) มีนามเดิมว่า เชย นามสกุล จันทน์ปราณีต และเปลี่ยนเป็น เชื้อ จันทน์ปราณีต ขณะเมื่อเป็นพระถานานุกรม ของพระสังวรานุวงศ์เถร(ชุ่ม)พระ

  thumbnail
  พระครูสังวรสมาธิวัตร หลวงปู่แป๊ะ

  พระครูสังวรสมาธิวัตร มีนามเดิมว่า แป๊ะ สีเนื้อขาว สันฐานสันทัด ตำหนิใฝ่ ที่ริมฝีปากบนข้างซ้าย อาชีพกสิกรรม บิดาชื่อนายจิ๋ว มารดาชื่อนางฉิม เกิดเมื่อ